Składka członkowska na 2017

Klubowa składka członkowska na rok 2017 wynosi:

30 zł - młodzież szkolna i akademicka do 25 lat oraz niepracujący emeryci/renciści.
50 zł - pozostali członkowie.
Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto klubowe lub do Sekretarza Klubu - Włodzimierza Prażmowskiego

Składkę należy wpłacić do końca I kwartału.

Osoby zalegające w opłaceniu składek za lata 2014, 2015 lub 2016 proszone są o ich uzupełnienie. Brak składek do końca I kwartału 2017 roku stanowić będzie podstawę do wykreślenia z ewidencji członków klubu UKSz Hetman.

Z dniem 1 stycznia zostaną skreśleni z ewidencji członków klubu zawodnicy z nieuregulowanymi składkami do 2013 roku włącznie.

Poprawiony (wtorek, 20 grudnia 2016 07:46)