1 % dla Hetmana

Członkowie, Przyjaciele i Koledzy

Wesprzyjcie 1% podatku działalność UKSz Hetman

UKSz Hetman zawarł umowę ze: Stowarzyszeniem Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza

dzięki której przekazane środki przeznaczone zostaną na wsparcie bieżącej działalności klubu.

1. W zeznaniu podatkowym wybrać organizację pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28). Po wyliczeniu, ile podatku jest do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego należy wpisać nazwę i numer pod jakim Stowarzyszenie Parafiada  widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000124134

3. Następnie należy wpisać także kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).

4. Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel); informację tę może zamieścić w rubryce ”INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot: tu w przypadku Hetmana należy wpisać: hetman.kdgw.

Serdecznie dziękuję w imieniu członków klubu.